Introductie

Mijn naam is Rini Bergman. Sinds 1977 ben ik als psychotherapeute werkzaam in Amsterdam en omgeving. Ik heb een brede werkervaring opgedaan in verschillende sectoren van de Geestelijke Gezondheidszorg en in mijn eigen praktijk.
Naast een psychotherapie-opleiding 'on analytic lines' heb ik mij verder geschoold in diverse vormen van psychotherapie (zowel steunend-structurerend als ontdekkend en inzichtgevend), directieve therapie, cognitieve psychotherapie en kortdurende klachtgerichte psychotherapie.
Expertise heb ik opgebouwd in behandeling van posttraumatische stressstoornissen (traumahulpverlening) en focale behandeling van het chronisch stresssyndroom (burnout-problematiek).

Omhoog naar menu

Hulp

Ik bied hulpverlening aan volwassenen. U kunt hulp vragen voor onder andere de volgende psychische problemen:
stemmingsklachten
depressieve klachten
concentratieproblemen
werk en studieproblemen
moeite met kontakten leggen
problemen met echtscheiding
assertiviteitsproblemen
onverwerkte rouw
traumatische ervaringen
burnout-problematiek
seksuele problemen
vermoeidheidsklachten.
Ook kunt u hulp vragen voor lichamelijke klachten met onduidelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld:
nervositeit
hyperventilatie
hoofdpijn
overspannenheid
maagklachten

Omhoog naar menu

Werkwijze

In therapie gaan is een hele stap, maar het kan u helpen uit bepaalde problemen te komen waar u alleen of met hulp van uw omgeving niet meer uitkomt. Het vraagt enig doorzettingsvermogen van u en de bereidheid soms pijnlijke en verdrietige ervaringen onder ogen te zien. U krijgt meer inzicht en/of leert anders om te gaan met moeilijke situaties. Daardoor kunnen uw psychische klachten verminderen.

Hoe gaat een therapie in principe in zijn werk? Eerst vindt in enkele gesprekken nader onderzoek plaats naar de aanmeldingsklachten en dan stel ik samen met u het behandeldoel en de werkwijze vast. Daarna neemt de therapie een aanvang.
Als het nodig of wenselijk is vindt overleg plaats met andere deskundigen, eventueel voor een aanvullend onderzoek en/of medicatie.
Met uw goedkeuring wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van de aanmeldingsklachten, de diagnose en de therapie-indicatie.

Omhoog naar menu

Aanmelden

U kunt zich rechtstreeks aanmelden of via uw huisarts. Mijn telefonisch spreekuur is:
maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur.
Telefoonnummer: 020 - 675 85 90.
U kunt ook een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Dan bel ik u terug.
Als u wilt, kunt u mij eveneens een e-mail sturen.

Omhoog naar menu

Kosten

Indien een verwijzing van huisarts aanwezig, worden de kosten (behalve het eigen risico) vergoed via het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Voor een verwijzing naar de generalistische GGZ (de vroegere eerste lijnszorg) komt u in aanmerking voor een vergoeding tot maximaal 8 of 10 gesprekken.
Voor een verwijzing naar de specialistische GGZ (de vroegere tweedelijnszorg) is een langerdurende psychotherapie mogelijk (zonder een maximum aan het aantal zittingen).

Omhoog naar menu

ContactPsychotherapiepraktijk H.M. Bergman
Van Tuyll van Serooskerkenweg 49-I
1076 JC Amsterdam
Telefoon 020 - 675 85 90
E-mail hier
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 9.00 uur 's ochtends

Omhoog naar menu

Professionele achtergrond

Meer over mijn professionele achtergrond: ik ben als psycho-therapeute wettelijk geregistreerd in het zogeheten BIG-register van het ministerie van VWS.
Naast een psychotherapie-opleiding 'on analytic lines', een persoonsgerichte benadering, heb ik mij tevens geschoold in een klachtgerichte hulpverlening.
Ik ben ook werkzaam geweest als methodiekdocente 'directieve therapie' bij de RINO Noord-Holland.
Als freelance psychotherapeute voor het Instituut voor Psychotrauma heb ik een expertise opgebouwd in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen.
Eveneens heb ik mij gespecialiseerd in behandeling van het chronisch stress-syndroom (burn-out).

Omhoog naar menu

Routebeschrijving

De Van Tuyll van Serooskerkenweg ligt in Amsterdam-Zuid nabij het Olympisch Stadion. De straat ligt tussen de Stadionkade en de Stadionweg en loopt parallel aan deze beide straten.

De praktijk is goed bereikbaar per openbaar vervoer via Olympiaplein of het Stadionplein. Bus 15 en 23 en tramlijnen 16 en 24 komen in de buurt van de straat.

Omhoog naar menu

Informatieve links

Op de volgende vier websites vindt u informatie over psychotherapie:
de Landel. Ver. van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de Ned. Ver. voor Psychotherapie, en de startpagina's GGZ en GGZ-hulpverlening. Op deze startpagina's vindt u links naar nog meer info.

Omhoog naar menu

Folder

U kunt hier alle info in de vorm van een Word-document downloaden om uit te printen.

Omhoog naar menu

Laatste nieuws

Op dit moment is er geen nieuws.

Omhoog naar menu